വെള്ളിയാഴ്‌ച, സെപ്റ്റംബർ 23, 2011

സത്യം

സത്യം ആയിരം വ്യത്യസ്ത രീതികളില്‍ പറയാനാവും. എന്നാലും അത് ഓരോന്നും സത്യമായിരിക്കും.
- സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്‍ -