ശനിയാഴ്‌ച, സെപ്റ്റംബർ 17, 2011

റോസാപ്പൂ

  •  ഒരു പേരിലെന്തിരിക്കുന്നു.ഒരു റോസാപ്പൂവിനെ വേറെന്തെങ്കിലും പേരിട്ട് വിളിച്ചുവെന്ന് കരുതി
  • അതിന്‍ടെ വാസന കുറയുമോ             
  •                                                          -വില്യം ഷേക്സ്പിയര്‍ -