ചൊവ്വാഴ്ച, സെപ്റ്റംബർ 13, 2011

മഹത്വം

 നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ മഹത്വം ഒരിക്കലും തോല്‍ക്കാതിരിക്കുന്നതിലല്ല
 മറിച്ച് ഓരോ തോല്‍വിക്കു ശേഷവും ഉയിര്‍ത്തെഴുന്നേല്‍ക്കുന്നതിലാണ്
                                                                                                                       -വിന്‍സെന്‍ട്‍ വാന്‍ഗോഗ്-