വെള്ളിയാഴ്‌ച, സെപ്റ്റംബർ 23, 2011

പരുന്തുകള്‍

പരുന്തുകള്‍ നാനാ വലിപ്പത്തിലും ആകൃതികളിലും ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ നമുക്ക് അവയെ മുഖ്യമായും അവയുടെ പ്രകൃതം കൊണ്ടാണ് തിരിച്ചറിയുക.
-ഇ.എഫ്.ഷൂമാക്കര്‍-