ബുധനാഴ്‌ച, മാർച്ച് 14, 2012

കടങ്കഥകള്‍ -7

കടങ്കഥകള്‍ -7
1.ഉരുളന്‍ കാളയെ അറക്കാന്‍ ചെന്നപ്പോള്‍
   സൂചിക്കൊമ്പന്‍ കുത്തിയകറ്റി
2  ഉള്ളുവെള്ളി പുറം പച്ചില പാമ്പ്
    വാലോ മാനം മുട്ടെ
3  ഊരിയവാള്‍ ഉറയിടും കാലം
     പൊന്നിട്ട പത്തായം പണയം തരാം
4   ഓടും കാലില്ല കരയും കണ്ണില്ല
     അലറും വായില്ല ചിരിക്കും ചുണ്ടില്ല
5  കണ്ടം കണ്ടം കണ്ടിക്കും
     കണ്ടം പോലും തിന്നില്ല
5  കണ്ടത്തെ  കണ്ടംകെട്ടി
    കോടി നൂറായിരം കണ്ടംകെട്ടി
6  കണ്ണില്‍ പിടിക്കാത്ത കളവാണിപ്പെണ്ണിന്
     കര്‍ണാടക സംഗീതോം കുത്തിവെപ്പും
7   കറിക്കു മുമ്പന്‍   ഇലക്കു പിമ്പന്‍
8   കറുത്ത കണ്ണീരു കൊണ്ട് കാര്യം പറയാന്‍
     തൊപ്പിയൂരി  മൂട്ടിലിട്ടു
9   കറുത്തിരുണ്ട ചെറുപ്പക്കാരന്‍
     എടുത്തു രണ്ടു മലക്കൂത്തം
10  കാട്ടില്‍ ചെന്നു കിരുകിരുക്കം
       വീട്ടില്‍ വന്നു ചത്തുകിടക്കും
11   കാട്ടുപുല്ല് വീട്ടുസഭയില്‍
12   കായ്ക്കുകയും ചെയ്യും പൂക്കുകയും ചെയ്യും
        കാക്കക്കിരിക്കാന്‍ സ്ഥലമില്ല
13    കാലില്ല കഴുത്തില്ല കയറിട്ടു കെട്ടിയാല്‍
        ബഹളം കൂട്ടും
14     കാറ്റത്തോടും കുടവയറന്‍
15     കുണ്ടിലിരിക്കും കുട്ടൂസ്
          കുടപിടിക്കും കുട്ടൂസ്
           മക്കളെ പോറ്റും  കുട്ടൂസ്
16     കുറ്റിക്കാട്ടില്‍ കുരുട്ടുപന്നി
17     കുഴിച്ചിട്ടാല്‍ മുളയ്ക്കില്ല
          വേലിമ്മേല്‍  പടരൂല്ല
18      കുഴിച്ചിട്ടാല്‍ മുളയ്ക്കില്ല
          വേലിമ്മേല്‍  പടരും
19     കൂനന്‍ വന്നൊരു തോടുണ്ടാക്കി
         പല്ലന്‍  വന്നതു തട്ടിനിരത്തി
 20    കേറും ചങ്ങല ഇറങ്ങും ചങ്ങല
          പച്ചില കൊത്തി മടങ്ങും ചങ്ങല