ശനിയാഴ്‌ച, ഒക്‌ടോബർ 01, 2011

സമാധാനം

ജീവിതത്തില്‍ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറികൊണ്ട് നിങ്ങള്‍ക്ക് സമാധാനം കണ്ടെത്താനാകില്ല
-വിര്‍ജീനിയ വുള്‍ഫ് -