തിങ്കളാഴ്‌ച, ഒക്‌ടോബർ 10, 2011

സ്വാതന്ത്ര്യം

സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നതിന് എന്തെങ്കിലും അര്‍ഥമുണ്ടെങ്കില്‍ അത് ജനങ്ങളോട് അവര്‍ കേള്‍ക്കാന്‍
ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത കാര്യം പറയുക എന്നതാകുന്നു
                                                                                           - ജോര്‍ജ് ഓര്‍വെല്‍ -