തിങ്കളാഴ്‌ച, ജനുവരി 14, 2013

കടങ്കഥകള്‍ -11 -ഉത്തരങ്ങള്‍

  1. ഉപ്പ്
  2. പപ്പടം
  3. ദോശ
  4. കയ്പക്ക
  5. ഉണ്ണിപ്പിണ്ടി
  6. തെങ്ങ്
  7. കരിമ്പ്
  8. വെണ്ടയ്ക്ക
  9. മത്തത്തണ്ട്
  10. ഈന്തപ്പന