ബുധനാഴ്‌ച, ഫെബ്രുവരി 29, 2012

കടങ്കഥകള്‍ -3

1)അക്കരയുണ്ടൊരു പൊത്ത്
   പൊത്തിലുണ്ടൊരു നത്ത്
   നത്തിനൊരായിരം കണ്ണ്
2)അടി തകില്,ഇല ചുക്കിരി
    കായ് കൊക്കര
3)അതിരില്ലാത്ത വയലിലെ
    എണ്ണമില്ലാത്ത ആടുകള്‍
4)അന്തിയോളം തൂങ്ങി തൂങ്ങി
   അന്തിയാകുമ്പോള്‍ താങ്ങി താങ്ങി
5) അമ്മ കല്ലിലും മുള്ളിലും
     മോള് കല്യാണപ്പന്തലില്‍
6) അമ്മക്ക് വയറിളക്കം
    മോള്‍ക്ക് തലകറക്കം
7) ആയിരം  പല്ലുള്ള കരുമാടിക്കുട്ടന്‍
     കുറ്റിത്തടിയനെ കീറിപ്പിളര്‍ന്നു
8) ആറില്‍ നിന്നൊന്നെടുത്തു
     ഒന്ന് കൊണ്ട് മൂന്നാക്കി
      മൂന്നില്‍ നിന്നൊന്ന് തിന്നു
       രണ്ടു കൊണ്ട് നൂറാക്കി
9)   ഉമ്മത്തിന്‍ പൂ സമം വസ്തു
       വസ്തുനാമ ത്രിയക്ഷരം
       ആദ്യം 'കോ'അന്ത്യം'മ്പി'
       മധ്യം ചൊല്ലുക ബുദ്ധിമാന്‍
10) ഒരു തുള്ളി വെള്ളം കൊണ്ട്
       ഒരു സ്ഫടികക്കൊട്ടാരം
11) ഒരു നേരം മുന്നില്‍
       ഒരു നേരം പിന്നില്‍
       എന്നും പിരിയാത്ത കൂട്ടുകാരന്‍
12)   ഒരു മുറിത്തേങ്ങ കൊണ്ട്
         നാടാകെ കല്യാണം
13)  കടലിനു പുത്രന്‍
        കറിയുടെ മിത്രം
14)  കടലില്‍ നിന്ന് കേറിയവന്‍
       കണിയാനായി
15)  കണ്ടാല്‍ മുണ്ടന്‍
        കാര്യത്തില്‍ വമ്പന്‍