തിങ്കളാഴ്‌ച, ഫെബ്രുവരി 13, 2012

കടങ്കഥകള്‍ -ഉത്തരങ്ങള്‍ 2

കടങ്കഥകള്‍ -ഉത്തരങ്ങള്‍  2                                                                            1 കണ്‍പീലി
 2 ത്രാസ്
 3 നിലവിളക്ക്
 4 തുണിക്കെട്ട്
5 ആന
 6 ഉലക്ക
 7 പുളിമരം
 8 അരിവാര്‍ക്കല്‍    
9 തലമുടി
 10 അണ്ണാന്‍-സൂചി
11 കണ്‍പുരികം
 12 പാവയ്ക്ക
13 മിന്നാമിനുങ്ങ്
 14 തളിക
15 അമ്മി ക്കല്ല്
16 കിണ്ടി
 17 കോഴിപ്പൂവ്
 18 താക്കോല്‍കൂട്ടം
 19 വിളക്കിലെ തിരികെടല്‍
 20 തൊട്ടാവാടി