ചൊവ്വാഴ്ച, ഫെബ്രുവരി 14, 2012

ധാരാളം

ഭൂരിപക്ഷത്തില്‍ പെടാന്‍ ബുദ്ധിയുള്ള ആള്‍ സമയം ചെലവിടേണ്ടതില്ല.നിര്‍വചനമനുസരിച്ച് തന്നെ   അതിന് ധാരാളം പേരുണ്ട്                                       -ജി.ഏച്ച്.ഹാര്‍ഡി-