വെള്ളിയാഴ്‌ച, ഡിസംബർ 30, 2011

മനുഷ്യന്‍

“സത്യം, ഹൃദയശുദ്ധി, നി:സ്വാര്‍ത്ഥത എന്നീ ഗുണങ്ങളുള്ള മനുഷ്യനെ പരാജയപ്പെടുത്താന്‍ യാതൊരു ശക്തിക്കും സാധ്യമല്ല“

                                                             സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്‍